Access Bars

Access Bars

I sämsta fall upplevs en Access Bars behandling som att ta emot en skön avslappnande massage och i bästa fall förändrar den hela ditt liv. Bars är 32 punkter på huvudet som när de får en lätt beröring omedelbart frigör blockeringar på alla nivåer.

Det är som om att storstäda i ditt mentala inre. Det rensar i röran bland begränsande tankar, känslor och sinnes-stämningar. Det blir en frigörelse där du får lättare tillgång till tex att fungera från glädje, kreativitet och möjligheter.

Våra tankar och känslor påverkar vår hälsa. Är du i obalans i ditt inre, i dina känslor och i livets olika områden, med kroppen, relationer, arbete? Har du rädslor, oro, depression, nedstämdhet, trötthet, stress, kroppsliga besvär? Upplever du att du har otur, dömer du dig själv och i allmänhet går trögt i livet?

Bars är ett sätt för dig att bli mer närvarande med dig själv i livet, att släppna av, ta emot, öka närvaron och att komma över dömanden om dig själv. Det stärker det som behöver stärkas och raderar det som står i vägen.

När du tar emot Bars ger du även dina celler en möjlighet att återgå till sitt normala klotformade utseende. Det gör att din kropp får en återhämtning på cellnivå och startar en läkningsprocess.

Barn som får Bars ökar det inre lugnet, höjer självkänslan och inlärningsförmågan. De öppnar upp för sin egen kreativitet, vilket underlättar skolgången. Både barn och vuxna med tex ADHD kan uppleva ett ökat lugn.

Alla kan ta emot Access Bars oavsett tillstånd och används effektivt vid stress, utmattning och kronisk värk.

Access Bars är 32 punkter på huvudet. Under behandlingen får dessa punkter en lätt beröring. Det gör att den elektromagnetiska laddningen som håller dina tankar känslor, sinnestämningar, blockeringar, mönster och rädslor kan släppa taget om dig. Som ett resultat av att ta emot regelbundna sessioner kommer din livglädje att öka, din energi, kreativiet, lust och din närvaro. Att ta emot bars förändra dina framtida möjligheter. Tänk om hela livet kan komma till dig med lätthet, glädje och härlighet?

070-552 46 39

Vad kan du få ut av en Barsbehandling?

 • Reducerar stress, oro
 • Minskat självdömande och mindre negativt tänkande
 • Reducerar -rädslor, -hinder -mönster
 • Energipåfyllning, energiflödet i kroppen och livet ökar
 • Tankebruset tystnar
 • Djupare sömn
 • Förbättrade relationer
 • Lättare att göra val
 • Ökad livsglädjen
 • Möter livet med en större lätthet
 • Spänningar i kropp och medvetande lättar
 • Förbättrad kommunikation
 • Cellfunktionen förbättras och cellen återgår till sin normala klotform
 • Närvaron med dig själv stärks och livsglädjen ökar
 • Du blir mer av dig själv och skapare av ditt eget liv
 • Självkänslan och kroppskännedomen ökar
 • Kreativiteten och handling ökar
 • Access Bars löser upp blockeringar, emotionellt, fysiskt, psykiskt och själsligt
 • Koncentration och inlärningsförmågan ökar
 • Spänningar släpper både mentalt och fysiskt. Ditt välmående stärks. Din kreativitet och dina möjligheter ökar

Pris

Din investering är 990kr för den 90 minuter sköna Bars behandlingen du mottager. Ta kontakt för att boka behandling genom att ringa eller maila.

Kontakt

Adress
Gustavgarvaresgatan 7A
90342 Umeå

Telefon
070-552 46 39

Mail
info@gudinnekraftinord.se

Gustavgarvaresgatan 7A, 903 42 Umeå

info@gudinnekraftinord.se